Hakkında


 

Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı ile Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.

Eğitim Bilimleri, eğitim olay ve durumlarının doğuş koşularını, bunların oluşup gelişmesini inceleyen bilim dallarının oluşturduğu ortak bir bilimler demetidir. Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları sunar, araştırmalar yapar, öğretim elemanı ve uzman yetiştirir. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde öğretmen yetiştiren programlara destek sağlar ve topluma yönelik eğitim etkinliklerine katılır.

 

Misyon

Evrensel değerlere bağlı, çağdaş bilgiyi sadece anlayan değil üreten, yorumlayan, değerlendiren, uygulamaya dönüştüren, mesleki ve kişisel olarak kendini sürekli geliştiren, özgüvenli ve eleştirel düşünceye sahip, kendini gerçekleştirmek için çalışan, kullandığı bilim ve teknoloji ile evrensel bilgiye katkı sağlayan, alanına hâkim eğitimciler yetiştirmek.

Vizyon

Evrensel anlamda bulunması gereken yeterliklere sahip, eğitim programcıları, eğitim yönetici ve deneticileri, psikolojik danışmanlar ile ölçme ve değerlendirmeci yetiştiren bir bölüm olmak